Menu Close

Camino portrætter

Mit kunstfotografi tog sin nysgerrige begyndelse under min camino i 2018, via de billeder, jeg tog af mine medpilgrimme. Efterfølgende bearbejdede jeg billederne i forhold til, hvordan jeg oplevede pilgrimmens rejser. Dette symboliseret via sky symboler som engle, heste og kaniner, referencer til Goyas dæmoner og Michelangelos Adams skabelse, mm.

Det var en kreativ rejse, der udover det personlige handlede om en leg med en, for mig ny, fortælleform. En form, der siden har vist sig at være udfordrende at formidle, da den kræver lidt af beskuerens opmærksomhed og ikke lader sig forløse på et øjeblik. Derfor er der på min hjemmeside og i mine kataloger præsenteret detaljer fra værkerne.