Menu Close

Serien – Agabe

Begrebet “agape” stammer fra græsk og har en lang historie inden for filosofi, religion og litteratur. Det blev først brugt i oldgræsk og blev senere indarbejdet i kristen teologi.

I kristen teologi blev “agape” en central idé og refererer til en form for guddommelig, ubetinget kærlighed, som Gud har for menneskeheden. Det blev en vigtig del af kristendommens budskab om kærlighed og medmenneskelig næstekærlighed.

Siden da har begrebet “agape” spredt sig til andre sammenhænge og bruges i dag generelt til at beskrive en form for ubetinget og selvopofrende kærlighed, der er baseret på velvilje og altruisme. Det kan findes i litteratur, filosofi og diskussioner om kærlighed og menneskelige relationer.

I denne serie vil jeg søge at afbillede den ikke sexualiserede kærlighed mellem mennesker. Normalt bruges begrebet om forhold i sin helhed, hvor jeg her også vil dykke ind i et forholds agape stunder.